Hüquq xidmətləri

ceo

Hüquq xidmətləri

Учреждение юридических и физических лиц, составление и экспертиза правовых документов, представительство в судах и осуществление защиты прав и проведение других работ в этом направлении.

Предоставляем нижеследующие услуги в области права:
  • Постановка на государственную регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств;
  • Регистрация изменений в учредительных документах (законный представитель, адрес, изменение учредителей, долей в уставном капитале, названия юридического лица и организационно-правовой формы) и изменений в зарегистрированных фактах;
  • Осуществление перехода к другим лицам долей в уставном капитале;
  • Реорганизация юридического лица;
  • Ликвидация и исключение из реестра юридических лиц, иностранных юридических лиц или филиалов и пр.

  • hüquqi şəxslərin, onların filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması;
  • təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin (qanuni təmsilçi, ünvan, təsisçilərin, nizamnamə kapitalındakı payların, hüquqi şəxsin adının və təşkilatı hüquqi formasının dəyişdirilməsi) və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması;
  • nizamnamə kapitalındakı payların digər şəxslərə keçməsinin həyata keçirilməsi;
  • hüquqi şəxsin yenidən təşkili;
  • hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının ləğvi və reyestrdən çıxarılması və s.