İnsan kaynakları yönetimi hizmetleri

ceo

İnsan kaynakları yönetimi hizmetleri

İnsan kaynakları yönetimi, personel belgelerinin, işçi sözleşmelerin hazırlanması ve diğer kompleks personel ve yönetim hizmetleri.

İnsan kaynakları yönetimi alanında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

 

  • İşe alınan işçinin iş sözleşmesinin düzenlenmesi için gerekli belgelerin toplanması, göreve uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve işçi sözleşmesinin yapılması (elektronik kayıt yapılması);
  • Yeni işçilere emek rehberlerinin açılması;
  • Yeni işçilerin E-hükümet Portalında online bireysel kayda alınması;
  • İşten çıkartılan işçilerin ilgili belgelerinin hazırlanması;
  • İşten çıkış ve işe alınma emirlerinin yazılması;
  • Aylık çalışma süresi için muhasebe tablosunun düzenlenmesi;
  • İşçilerin üretim kazaları ve meslek hastalıkları sonucu mesleki Malüllük hallerinden zorunlu sigorta olunması üzere tedbirlerin alınması;
  • Devlet organlarına raporların zamanında verilmesi;
  • Tatil döneminin hesaplanması ve tüm çalışanların izne çıkmalarının sağlanması;
  • Mevzuat gereği uygun alanların çalışanlarına "Tıbbi muayene" kartlarının alınması ve zorunlu sağlık sigortası olunması vb.