Coca Cola Bottlers LTD

  • Coca Cola Bottlers LTD

    "Azərbaycan Coca-Cola Bottlers LTD" 1998-ci ildən etibarən "Business Service Centre" MMC ilə əməkdaşlıq edir və bu illər ərzində fəaliyyəti dövründə "BSC" MMC "ACCB"-nin müstəqil hüquqi müşaviri kimi onun ölkədə fəaliyyətinin dəstəklənməsində xüsusi diqqət ilə fəaliyyət göstərir.

    "BSC" MMC "ACCB"-nin borclu müştərilərindən borcun məhkəməyə qədər və məhkəmə qaydasında tələb olunması və borcun istiqamətində, eləcə də "ACCB"-nin Azərbaycan məhkəmə orqanları və digər şəxslər qarşısında təmsil edilməsi və hüquqlarının müdafiə edilməsi, müqavilələrin hazırlanması və rəy verilməsi, əmək qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlərin həll edilməsində və digər sahələrdə hüquqi yardımın həyata keçirilməsində daimi çeviklik və etibarlı xidmət göstərmişdir.

    Biz "BSC" MMC-nin fəaliyyətindən razıyıq. Beləliklə, biz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün fiziki və hüquqi şəxslərə "BSC" MMC ilə əməkdaşlıq etməyi tövsiyə edirik.