Biznes təlimlər

ceo

Biznes təlimlər

Business Service Centre əsas aşağıdakı istiqamətlərdə təlim proqramlarını təqdim edir:

✦ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ əmək qanunvericiliyi sistemi üzrə
✦ Əmək müqavilələrinin tərtibatı və elektron qeydiyyata alınması
✦ İnsan resurslarının idarə edilməsi prosesində idarəetmənin əsas vəzifəsi
✦ HR - Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin əsas qaydaları
✦ Sənədləşmənin mahiyyəti və onun idarəetmə sistemində yeri və rolu
✦ Motivasiya anlayışı və onun şirkətlərdə tətbiqi
✦ Korporativ davranış kodeksi
✦ Kadrlar işinin təşkili və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq sənədləşmənin xüsusiyyətləri
✦ Kadr planlaşdırılması və İşə qəbul prosesinin düzgün təşkil olunması
✦ HR qreyd
✦ İnsan resurslarının idarə edilməsi
✦ İnsan resurslarının idarə edilməsinin strukturu
✦ İnsan resurslarının idarə edilməsinin konseptual əsasları
✦ İnsan resursları departamentinin fəaliyyətinin təşkilati əsasları
✦ Fəaliyyətin planlaşdırılması
✦ Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
✦ Effektiv işə qəbul sisteminin təşkili
✦ Korporativ mədəniyyət
✦ İdarəetmənin funksiyaları