Blog

Mülki-hüquqi müqavilə ilə işləri yerinə yetirən fiziki şəxslərin vergi və sosial ödəniş öhdəlikləri
Mülki-hüquqi müqavilə ilə işləri yerinə yetirən fiziki şəxslərin vergi və sosial ödəniş öhdəlikləri

“Business Service Center” şirkətinin maliyyə və mühasibat işləri üzrə layihə rəh...

Təxirə salınan mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər
Təxirə salınan mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər

Mühasibat və vergi uçotları fərqli formalarda aparıla bilər. Mövzunu “vergiler.a...

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

BSC şirkətinin maliyyə və mühasibat üzrə layihə rəhbəri Elxan Babayev mövzu ilə...

Hesablama metodundan istifadə etməklə gəlir və xərclərin uçotu
Hesablama metodundan istifadə etməklə gəlir və xərclərin uçotu

Hesablama metodundan istifadə etməklə gəlir və xərclərin uçotu qaydaları Vergi M...

Malların ixrac qeydi ilə satışının ƏDV-yə cəlb edilməsi
Malların ixrac qeydi ilə satışının ƏDV-yə cəlb edilməsi

Vergi Məcəlləsinin 165.1.9-cu maddəsinə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanın...

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması: nəzərə alınan və alınmayan dövrlər
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması: nəzərə alınan və alınmayan dövrlər

BSC şirkətinin hüquqşünası Xəyalə Əfəndiyeva “vergiler.az” saytına bildirib ki,...

Hərbi toplanışa çağırılan işçinin əməkhaqqının hesablanması
Hərbi toplanışa çağırılan işçinin əməkhaqqının hesablanması

Əmək Məcəlləsinin 179-cu maddəsində qeyd olunur ki, işçi qanunvericiliklə nəzərd...

Əsas vəsaitlərin təmirinə sərf edilən xərclərin gəlirdən çıxılması
Əsas vəsaitlərin təmirinə sərf edilən xərclərin gəlirdən çıxılması

Hər bir müəssisənin gəlir (mənfəət) vergisi hesablanarkən, gəlirin əldə edilməsi...

Müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi
Müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi

Müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası həm mühas...

Qeyri-maddi aktivlər: mühasibat uçotu və vergi uçotu
Qeyri-maddi aktivlər: mühasibat uçotu və vergi uçotu

Müəssisənin maddi aktivləri kimi qeyri-maddi aktivlərinin də mühasibat və vergi...

Lisenziyasız fəaliyyət göstərmək hüquqi məsuliyyət yaradır
Lisenziyasız fəaliyyət göstərmək hüquqi məsuliyyət yaradır

Mövzu ilə bağlı suallara BSC konsalting şirkətinin hüquqşünası Xəyalə Əfəndiyeva...

Vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan fiziki şəxslərdən alınan mallar üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
Vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan fiziki şəxslərdən alınan mallar üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi

Mövzunu BSC konsaltinq şirkətinin maliyyə və mühasibat üzrə layihə rəhbəri Zəhra...

Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və bu əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi
Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və bu əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

“Barter” dedikdə malların (işlərin və ya xidmətlərin) mübadiləsi nəzərdə tutulur...

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün DTA ərizə formaları
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün DTA ərizə formaları

İkiqat vergitutma bir şəxsin eyni gəlirinin birdən artıq dövlət tərəfindən eyni...

Vergitutma obyekti
Vergitutma obyekti

Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı payı və ya səhmləri ilə bağlı vergi münasi...

Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı bəzi güzəştlər
Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı bəzi güzəştlər

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər
Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi
Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi

Mövzunu BSC konsalting şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Gəlir və xərclərin uçotunun aparılması qaydası
Gəlir və xərclərin uçotunun aparılması qaydası

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Mühasibat uçotunda maddi dəyərlilərin uçotunun aparılması
Mühasibat uçotunda maddi dəyərlilərin uçotunun aparılması

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Dividend gəlirlərinin vergidən azad edilməsi
Dividend gəlirlərinin vergidən azad edilməsi

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti və uçotu
Pul vəsaitlərinin hərəkəti və uçotu

Mövzunu "BSC" şirkətinin Maliyyə departamentinin direktoru Arzu Xəlilova şərh ed...

Əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya normaları
Əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya normaları

Mövzunu "BSC" şirkətinin maliyyə direktoru Arzu Xəlilova şərh edir.

Muzdlu işçi cəlb etmədən fərdi qaydada fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin vergi və sosial ödənişlərlə bağlı öhdəlikləri
Muzdlu işçi cəlb etmədən fərdi qaydada fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin vergi və sosial ödənişlərlə bağlı öhdəlikləri

“Muzdlu işçi cəlb etmədən fərdi qaydada fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin vergi v...

Elektron alış aktıyla rəsmiləşdirilən malların satışı zamanı gəlirin və xərcin tanınması
Elektron alış aktıyla rəsmiləşdirilən malların satışı zamanı gəlirin və xərcin tanınması

“Elektron alış aktıyla rəsmiləşdirilən malların satışı zamanı gəlirin və xərcin...

Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutulması
Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutulması

“Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutlması” mövzunu Business Service Centre şir...

Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi
Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi

“Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi” mövzunu Business Service Centre şirkətinin M...

Ezamiyyət xərcləri haqqında
Ezamiyyət xərcləri haqqında

“Ezamiyyət xərcləri haqqında” mövzunu Business Service Centre şirkətinin Maliyy...

;