Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi

“Vergi dövrünün dəqiqləşdirilməsi” mövzunu Business Service Centre şirkətinin Maliyyə işləri üzrə Baş Müşaviri Leyla Kiçibəyova şərh edir.

Vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatların ləğv edilməsi və dəqiqləşdirilməsi haqqında oxuculara məlumat vermək istəyirəm. Hər bir sahibkarın aparılan əməliyyatlara düzəliş etmək hüququ vardır. Hər bir müəssisə öz alıcılarına öz malların göndərilən, xidmətləri göstərilən zaman elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

Elektron qaimə-faktura (EQF) təsdiq olunan zaman ƏDV ödəyiciləri üçün  vergi hesab-faktura (VHF) sistem tərəfindən təsdiq edilir. Bu əməliyyat normal olduğu halda həyata keçir. Diqqət yetirək mal (iş, xidmət) tam və ya qismən ləğv edildikdə və ya geri qaytarıldıqda,bu hallar baş verdikdə vergi tutulan dövriyyəyə təsir edir və dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranır. Bu zaman təqdim olunmuş EQF və VHF-na düzəliş edilməlidir. Əməliyyatların dəqiqləşdirməsi vergi məcəlləsini 163-cü maddəsinə əsasən  hesabat dövründə aparılmalıdır. Dəqiqləşdirilən məlumat cari ayın ƏDV bəyannaməsinin 3-cü hissəsində aidiyyatı üzrə sətirlərdə, yuxarıda göstərilən maddəyə əsaslanaraq məlumatlar qeyd edilməlidir və mühasibat uçotunda qanuna uyğun olaraq mühabirləşmələr edilməlidir.

Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi
Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi

“Business Service Centre” şirkətinin maliyyə mütəxəssisi Fidan Salamova izah edi...

ƏDV əvəzləşdirilməsinə xüsusi çəkinin tətbiqi
ƏDV əvəzləşdirilməsinə xüsusi çəkinin tətbiqi

“Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibat mütəxəssisi Anar Məmmə...

Vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt necə müəyyən olunur?
Vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt necə müəyyən olunur?

Mövzunu “vergiler.az”a “Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibat...