Əmək hüququ üzrə xidmətlər

Yerli və xarici investisiyalı şirkətlərə əmək qanunvericiliyi üzrə yaranmış sorğularla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

Müştərilərin qanuni maraqlarının Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində təmsil edilməsi;

Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri üzrə müştərilərin qanuni maraqlarının məhkəmə müdafiəsinin təşkil edilməsi.