Əqli mülkiyyət hüququ üzrə xidmətlər

Əmtəə nişanı, patent, müəlliflik hüququn və s. dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi;

Məsləhət xidmətləri.