Korporativ hüququ üzrə xidmətlər

Yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi;

Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili ilə bağlı hüquqi dəstək göstərilməsi;

Xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəlik və filiallarının dövlət qeydiyyatına alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi;

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı məlumatlarında dəyişikliyin edilməsində (ad,hüquqi ünvan, təsisçi dəyişikliyi və s.) hüquqi dəstək göstərilməsi;

Korporativ hüququ üzrə məsləhət xidmətləri.