Mübahisələrin həllində hüquqi xidmətlər

Ərizə və şikayətlərin, o cümlədən pretenziya məktublarının tərtib edilməsi;

Mediasiya proseslərində müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və hüquqi dəstəyin göstərilməsi;

Müştərilərin qanuni maraqlarının müdafıəsi və onlara hüquqi dəstək;

Mülkiyyət, müqavilə, əmək, inzibati, vergi, vərəsəlik hüququ və digər hüquq sahələri üzrə mübahisələrlə bağlı olan məhkəmə işlərində müştərinin maraqlarını məhkəmədə təmsil edilməsi və məhkəmə iclaslarında iştirak etməsi;

Borcludan pul məbləğinin və ya digər əmlakın alınmasına və s. dair məhkəmə aktlarının icrasına nail olunması məqsədilə müştərilərin qanuni maraqlarını icra orqanlarında təmsil edilməsi.