Vergi və maliyyə hüququ üzrə xidmətlər

Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxslərə rezidentlik sertifikatının alınmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-01);

Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-02);

Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq edilməsində hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-03);

Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsində hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-04);

Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirindən artıq tutulmuş vergilərin geri qaytarılmasında hüquqi dəstək göstərilməsi (DTA-05);

Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrlə bağlı azadolmalarla və güzəştlərlə bağlı məsləhət xidmətlərin göstərilməsi və müvafiq sənədlərin təhlili;

Vergi və maliyyə qanunvericiliyi üzrə məsləhət xidmətlərin göstərilməsi;

Vergi orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qərarların mübahisələndirilməsində hüquqi dəstək göstərilməsi.